Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ: ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ!

Σε μία περίοδο που το πολιτικό σύστημα περνάει μια έντονη κρίση και αμφισβήτηση, η ελληνική κοινωνία φαίνεται να αναζητάει πολιτικές και παρεμβάσεις που θα καθιστούν τη νέα γενιά ενεργή στο πολιτικό σκηνικό και συμμέτοχη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αναζητούνται όλες εκείνες οι παρεμβάσεις που θα κατοχυρώσουν την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των νέων στα κοινά.
Τα τελευταία 10 χρόνια έχει ξεκινήσει στην χώρα μας μια προσπάθεια για τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νεολαίας. Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν πρωτοβάθμιο αυτοδιοικητικό θεσμό έκφρασης, συμμετοχής και δραστηριοποίησης των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα κοινά γενικότερα.
Η προσπάθεια αυτή μέχρι σήμερα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκατοντάδων δημοτικών συμβουλίων νεολαίας και τη μεταξύ τους σύνδεση με ένα κεντρικό όργανο, την Κεντρική Ένωση Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νεολαίας.
Πρωταρχικός στόχος της Ένωσης ήταν η δημιουργία τοπικών συμβουλίων νεολαίας σε όλους τους δήμους και τους νομούς της χώρας μας καθώς επίσης και η θεσμοθέτηση τους από την πολιτεία, που θα αποτελούσε ένα μέσο έκφρασης και συμμετοχής στα κοινά της νέας γενιάς σε κάθε τοπική κοινωνία.
Τον Ιανουάριο του 2006 ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος που κατοχυρώνει τη συμμετοχή των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη θεσμοθέτηση των τοπικών συμβουλίων νέων. Ο νόμος αυτός έχει πολλές ασάφειες και παραλήψεις, γεγονός που συνδέεται με την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου από τα Συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας με την Κ.Ε.ΔΗ.ΝΟ.ΣΥ.Ν.Ε.
Η πιο σημαντική ασάφεια είναι αυτή της νομικής υπόστασης των τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας. Ο Νόμος δεν καθορίζει αν τα Συμβούλια Νεολαίας είναι σωματεία ή πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αφού αποδεικνύει ότι υπάρχει η βούληση της πολιτικής χειραγώγησης των συμβουλίων Νέων.
Επίσης θεωρώ ότι τα Τοπικά Συμβούλια Νέων πρέπει να έχουν πλήρη πολιτική και οικονομική αυτονομία, γεγονός που εξασφαλίζει τη δυνατότητα του προγραμματισμού και της υλοποίησης διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την απελέυθερωση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των νέων σε κάθε τοπική κοινωνία.
Τα βασικότερα σημεία διαφωνίας τον Νόμο είναι τα εξής:
1. Δεν καθορίζεται αναλυτικά η σύσταση Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων, δηλαδή το δευτεροβάθμιο όργανο συμμετοχής των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση, απαξιώνοντας με αυτό τον τρόπο το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.
2. Η έλλειψη οικονομικής αυτοτέλειας και αυτονομίας των τοπικών συμβουλίων νέων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική εξάρτηση αλλά και την χειραγώγηση των Συμβουλίων από τον εκάστοτε δήμαρχο ή νομάρχη.
3. Είναι δεδομένο ότι συμφωνούμε με την καθολική ψηφοφορία των νέων στους δήμους για τη σύσταση δημοτικών Συμβουλίων νεολαίας, όμως στον Νόμο δεν προβλέπεται η συμμετοχή Νομικών Προσώπων (Σωματείων, Συλλόγων κλπ), γεγονός που αποκλείει τη συμμετοχή των φοιτητών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των μεταναστών κλπ.
4. Τα όρια ηλικίας θα έπρεπε να παραμείνουν 15-30 αντί για 15-28, όπως προβλέπεται στον Νόμο, όταν επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται το 15-30 και ο Ο.Η.Ε. τα 15-35 ως όρια νεολαιίστικων φορέων διεθνώς.
Είναι γεγονος ότι ο νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2006 έχει πολλά κενά και ασάφειες. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση του νέου αυτού θεσμού ενεργής συμμετοχής των νέων στα κοινά και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα τοπικά συμβούλια Νέων αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την απελευθέρωση της δημιουργικής έκφρασης, καθώς επίσης και την ενίσχυση των διεκδικήσεων της νέας γενιάς, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή συλλογική δυναμική της νεολαίας.
Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων θα αποτελέσει μελλοντικά τον χώρο που θα καθιστά τους νέους συμμέτοχους, δημιουργικούς και παραγωγικούς. Θα αποτελέσει τον χώρο μέσα από τον οποίο το νεανικό δυναμικό της χώρας μας θα καταφέρει να εκφραστεί και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα δρώμενα των πολιτικών εξελίξεων και της ελληνικής κοινωνίας.
Ραψομανίκης Γιάννης
Μέλος Εθνικής Αντιπροσωπεία Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
τ. Μέλος προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ΝΟ.ΣΥ.Ν. Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: