Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ 2004)

Ηράκλειο, 3 Μαρτίου 2004
Ανάπτυξη και Ευημερία

Τα τελευταία 10 χρόνια, η Ελλάδα έχει μπει σε μια τροχιά οικονομικής ανάπτυξης με ένα ξέφρενο ρυθμό, σε μια τροχιά οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της ευρωζώνης με ρυθμό κοντά στο 4%, σε μια Ευρώπη με ανάπτυξη κάτω από 1%.
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.,η διαμόρφωση και η θεμελίωση μιας νέας εξωτερικής πολιτικής με επίκεντρο την ομαλοποίηση και την προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μερίσματος ειρήνης για την παιδεία ( μείωση των εξοπλιστικών δαπανών από 4.5% στο 3% του ΑΕΠ, αύξηση των δαπανών στην εκπαίδευση από το 3.5% στο 5% του ΑΕΠ ),η ισχυροποίηση της Ελλάδας μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη, τα μεγάλα έργα υποδομής που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καθώς επίσης τα μέτρα στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων, συνέβαλλαν στο μέγιστο στην ανάπτυξη και την ευημερία των Ελλήνων και θέτουν τις βάσεις για μια ισχυρή και δυνατή κοινωνία, για μια ισχυρή και δυνατή Ελλάδα.
Η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που αφορά την απασχόληση, τους μισθούς, τα εισοδήματα, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανταγωνιστικότητα, έχει συνέπεια την ευημερία όλων των ελλήνων πολιτών. Επίσης αφορά τη σύγκλιση στο κοινωνικό πεδίο, την κοινωνική ένταξη, τις κοινωνικές παροχές, την υγεία και την εκπαίδευση και συμβάλλει στην εκπλήρωση του οράματος για ανάπτυξη, ευημερία και κοινωνική ισότητα σε όλους και παντού.
Αναμφισβήτητα λοιπόν, έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως εκείνα που αφορούν τη νεολαία μας, το παρόν και το μέλλον της χώρας μας.

Κοινωνικοί και θεσμικοί αποκλεισμοί

Οι νέοι σήμερα νιώθουν αρκετά αποκλεισμένοι, νιώθουν ότι οι προβληματισμοί και η φωνή τους δεν ακούγονται και επομένως ότι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην σύγχρονη κοινωνία μας. Έχουν άποψη για ότι συμβαίνει γύρω μας αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν και για αυτό αδιαφορούν. Η ανανέωση και η συνεχής πρόοδος της χωράς μας θα επιτευχθεί από τα οράματα και τις φρέσκιες ιδέες της νέας γενιάς.
Η νέα γενιά μπορεί να κρίνει, να αμφισβητεί και να πειραματίζεται σε αξίες και σε πρότυπα που για τις παλιότερες γενιές είναι δεδομένα και επομένως η άποψη των νέων και η συμμετοχή τους στα κοινά είναι απαραίτητη. Υπάρχει όμως διάθεση ουσιαστικής ένταξης του νεανικού δυναμικού της χώρας μας στα δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας που θα τους καθιστά συμμέτοχους, δημιουργικούς και παραγωγικούς; Οι νέοι αδιαφορούν για αυτό που τους παρουσιάζεται ως πολιτική ενώ δεν είναι. Επομένως απαιτούνται παρεμβάσεις που θα καθιστούν τους νέους ουσιαστικούς και ισότιμους συμμέτοχους στα δρώμενα και τη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Απαιτείται να δρομολογηθούν οι εξελίξεις εκείνες που θα απελευθερώνουν το δυναμισμό, τη διάθεση και την ελεύθερη έκφραση των Νέων ανθρώπων.

Παιδεία-εκπαίδευση

Όλα τα προβλήματα μιας κοινωνίας πηγάζουν από την παιδεία και όλα τα προβλήματα των νέων κυρίως από την εκπαίδευση. Η μεγαλύτερη επένδυση για μία χώρα είναι αναμφισβήτητα η επένδυση στην παιδεία και στην εκπαίδευση, η επένδυση στην ισχυροποίηση των βάσεων μιας ηθικής και δυναμικής κοινωνίας. Οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα τελευταία 8 χρόνια διετέλεσαν σημαντικό έργο στον τομέα της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη, εξασφάλισε υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημιούργησε νέες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και νέους θεσμούς (ολοήμερο σχολείο, ενισχυτική διδασκαλία, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας) και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα σχολεία (διασύνδεση σχολείων στο διαδίκτυο, επιμόρφωση εκπαιδευτικών), που είχαν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Το μέρισμα ειρήνης για την παιδεία που εξασφάλισε η εξωτερική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με εκφραστές κυρίως τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σημίτη, οδηγεί στην αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π. και επομένως στην αναβάθμιση της. Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του τακτικού προϋπολογισμού είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την βελτίωση της παροχής της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Ευελπιστώ πως μέχρι το 2008 το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ευελπιστώ πως μέχρι το 2008 η παιδεία στη χώρα μας θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο.
Παρόλο το ότι έγιναν σημαντικά βήματα προόδου και αναβάθμισης της εκπαίδευσης, απαιτούνται ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας της.

Οι κατευθύνσεις πολιτικής για την παιδεία και την εκπαίδευση πρέπει να βρίσκονται σε τρία επίπεδα :

1. Ίσες ευκαιρίες βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους και παντού και μείωση της διαρροής των μαθητών. Η παιδεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε πολίτη. Είναι άμεση υποχρέωση της πολιτείας να το διασφαλίσει, για κάθε νέο και νέα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με την ίδια ποιότητα προετοιμασίας, τις ίδιες διαφανείς διαδικασίες, την ίδια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ίδιες δυνατότητες και συνθήκες σπουδών σε κάθε βαθμίδα. Για τις ίδιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινωνία.
Είναι υποχρέωση και καθήκον της πολιτείας να συμβάλλει στο μέγιστο στην οριστική καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με σκοπό να εξασφαλίσει το δικαίωμα όλων στη δημόσια και δωρεάν παιδεία και να θέσει τις βάσεις για μια κοινωνία ισότητας, για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα το γεγονός ότι μικρή μερίδα νέων ανθρώπων εγκαταλείπουν το σχολείο. Οι λόγοι είναι συνήθως οικονομικοί και έτσι αναγκάζονται να βγουν νωρίς στην αγορά εργασίας χωρίς όμως να έχουν τα απαραίτητα εφόδια.
Πρέπει λοιπόν να υπάρχει οικονομική στήριξη σε οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, (με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια), π.χ. οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και οι μονογονεικές οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολειό. Έτσι η αρχή έγινε το πρώτο βήμα με την ενίσχυση με 200 ευρώ ανά παιδί για την αγορά σχολικών ειδών στην αρχή του κάθε σχολικού έτους. Απαιτείται ενεργητική προσπάθεια αυτές οι πρωτοβουλίες να διευρυνθούν και να συνεχιστούν με σκοπό να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Επίσης είναι αναγκαία η ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες με υπολογιστές, σχολικές βιβλιοθήκες) και το απαραίτητο εκπαιδευτικό δυναμικό, με σκοπό να καλύπτονται όλες οι ανάγκες όλων των μαθητών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να δημιουργήσουμε ένα σχολειό χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό.

2. Ίσες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους, αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.) και εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πραγματοποίησε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ την προηγούμενη τετραετία είχε σαν στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα παρέχει την απαραίτητη γνώση και παράλληλα θα οξύνει και θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και ικανότητα των μαθητών, των νέων πολιτών της χώρας μας. Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους στόχους ενός σωστού και πρότυπου εκπαιδευτικού συστήματος. Όμως δημιούργησε κοινωνικές ανισότητες με την αύξηση της παραπαιδείας και με την τρομερή ακμή των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων.
Ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας είχε σαν στόχο την αποφυγή αυτού του φαινομένου. Είχε σαν στόχο την περαιτέρω εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών με σκοπό την κάλυψη των κενών και των αποριών τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και να έχουν όλοι οι μαθητές ίσες ευκαιρίες στη γνώση. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας για να δύναται να αποτελέσει μέσο ίσων ευκαιριών για όλους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξαλείψει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Όμως απαιτείται η αναβάθμιση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο για την αναβάθμιση του θεσμού είναι να υπάρχει ένας καθηγητής ανά οκτώ-δέκα μαθητές με σκοπό ο θεσμός να γίνει ανταγωνιστικός των φροντιστηρίων και να είναι περισσότερο αποτελεσματικός και αποδοτικός. Με αυτόν τον τρόπο παράλληλα θα μπορούν να διορίζονται περισσότεροι καθηγητές στα σχολεία, γεγονός που θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και επομένως θα συμβάλλει ποσοτικά στη μείωση της ανεργίας.
Επίσης η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πραγματοποίησε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άνοιξε τις πόρτες για όλους σχεδόν τους αποφοίτους των Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό υπήρξε θετικό αφού αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο της χώρας μας και παράλληλα μειώνεται ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Εγκυμονεί όμως και πολλούς κινδύνους.
Η αλματώδης αύξηση των αποφοίτων των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα, αφού η αγορά εργασίας (τουλάχιστον στη χώρα μας) δεν είναι έτοιμη να τους απορροφήσει. Για αυτό το λόγο λοιπόν η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πρέπει να έχει πρωταρχικό στόχο τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την κοινωνία και κατά συνέπεια με την αγορά εργασίας. Στα νέα τμήματα που θα ιδρύονται για τις ανάγκες των επιστημών και των νέων τεχνολογιών θα πρέπει υπάρχει εξαιρετικός προγραμματισμός και όχι προχειροδουλειές και άμεση σύνδεση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και επομένως με την αγορά εργασίας, με σκοπό να εξασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους.
Η θεσμοθέτηση ενός πρότυπου και ανατρεπτικού συστήματος αξιολόγησης των ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι αναγκαία και θα συμβάλλει στην βελτίωση και την αναβάθμιση τους. Η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλεται επίσης από την ανάγκη για συνεχή βελτίωση του επιπέδου των σπουδών των φοιτητών της χώρας μας. Το σύστημα αυτό θα έχει σαν σκοπό να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό έργο των ιδρυμάτων αλλά και τη διαχείριση των πόρων τους από την εκάστοτε διοίκηση για να εντοπίσει τις ελλείψεις, να καταγράψει τα προβλήματα τους και να οδηγήσει στην αναβάθμιση τους και θα εξισορροπήσει τους τίτλους σπουδών των τμημάτων των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την παιδεία είναι υποχρέωση της αυριανής κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να στηρίζει τους οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Η καταβολή του επιδόματος των 1000 ευρώ είναι μια πολύ σημαντική κίνηση που θα βοηθήσει πολλές οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη, αφού συχνά δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Το μέτρο αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού μέχρι τώρα δεν υπήρχαν κίνητρα για τις οικογένειες να στείλουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη να σπουδάσουν και συνεπώς αρκετοί υποψήφιοι φοιτητές δεν δήλωναν σχολές που επιθυμούσαν για να μην επιβαρύνουν τις οικογένειες τους. Όμως απαιτείται επιπλέον :
  • Η ενίσχυση του μέτρου ώστε να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των δικαιούχων. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθηθούν ακόμη περισσότερες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, θα δοθούν ακόμη περισσότερα κίνητρα.
  • Το επίδομα των 1000 ευρώ να αποτελεί μια επιπλέον οικονομική στήριξη στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που σπουδάζουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη, χωρίς να σταματήσει να δίνεται η επιδότηση ενοικίου από τη φοιτητική μέριμνα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  • Αύξηση του επιδιδόμενου ποσού. Το ποσό των 1000 ευρώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όμως τα έξοδα ενός φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τη μόνιμη κατοικία του είναι τρεις με τέσσερις φορές περισσότερα ετησίως.
  • Το επίδομα να αποδίδεται στον φοιτητή. Το επίδομα αυτό ανήκει στον φοιτητή. Είναι παράλληλα η “ανταμοιβή” για την επίδοση του στα μαθήματα και η επιβράβευση των κόπων του.
  • Την καταβολή επιδόματος 200 ευρώ σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που σπουδάζουν τα παιδιά τους στην ίδια πόλη, με τα ίδια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του παραπάνω μέτρου.
    Είναι υποχρέωση της πολιτείας να δώσει κίνητρα και να στηρίξει οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που σπουδάζουν τα παιδιά τους, που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολειό. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξαλείψει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην παιδεία και να δημιουργήσει ένα κράτος που θα παρέχει επιτέλους ίσες ευκαιρίες σε όλους στην μόρφωση και στην παιδεία, να δημιουργήσει μια ισχυρή και δίκαιη κοινωνία. Ένα κράτος που θα προασπίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών του.

3. Ίσες ευκαιρίες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους με σκοπό την εξάλειψη της διαρθρωτικής ανεργίας. Η ραγδαία και αλματώδης πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την διαμόρφωση και την υλοποίηση συνεχιζόμενης, ποιοτικής (από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), δημόσιας και δωρεάν δια βίου εκπαίδευσης, που θα έχει στόχο την συνεχή ενημέρωση, πληροφόρηση, κατάρτιση και επιμόρφωση των πολιτών για τις τεχνολογικές εξελίξεις και η μετεκπαίδευση τους σε αυτές. Με την ίδρυση των ινστιτούτων δια βίου εκπαίδευσης (ένα από κάθε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα) θα υπάρξει η δυνατότητα παροχής ποιοτικής, δημόσιας και δωρεάν δια βίου εκπαίδευσης. Είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει στους πολίτες του δωρεάν δια βίου εκπαίδευση στα πλαίσια της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Με αυτό τον τρόπο θα εξαλειφθεί και θα μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία.
Σκοπός των τριών κατευθύνσεων στην παιδεία θα είναι εξαλείψουμε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που υπάρχουν και να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα σε όλους και παντού. Για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δίκαιη που θα παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες στη γνώση σε όλους τους πολίτες της, που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους στην αγορά εργασίας.

Ανεργία – Εργασία


Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 8.9%. και μειώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Καταφέραμε ήδη να φθάσουμε το μέσο όρο της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουμε την περιφερειακή διάσταση της ανεργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Προσλαμβάνονται 25.000 άτομα μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και την Τοπική αυτοδιοίκηση. Το επίδομα ανεργίας αυξήθηκε από την 1η Ιανουαρίου κατά 10%. Οι χήροι και οι χήρες που έμειναν άνεργοι δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας και τη σύνταξη του θανόντος σε αντίθεση με το παρελθόν.
Σημαντικό είναι επίσης ότι δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προσλάβουν άνεργους. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργους χρηματοδοτούνται κατά το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας ώστε να μειώνεται το μισθολογικό κόστος για τον εργοδότη το διάστημα που καταβάλλεται το επίδομα.

Η ανεργία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να βρίσκεσαι στην πιο δημιουργική και αποδοτική χρονική στιγμή της ζωής σου και να μην μπορείς να εργασθείς. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας : Μείωση του μη-μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων έως 15% την περίοδο 2004-2008 και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Οι νέοι άνθρωποι είναι περισσότερο αποδοτικοί και παραγωγικοί. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και επομένως θα αυξηθεί και η παραγωγικότητα της χώρας μας.

Έρευνα-τεχνολογία-καινοτομίες- Nέοι επιστήμονες

Η ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας ανέκαθεν στηριζόταν στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, στον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός) και στον αγροτικό τομέα Η περαιτέρω οικονομική άνθιση της χώρας μας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της έρευνας και της τεχνολογίας. Η δημιουργία τεχνολογικών ερευνητικών ιδρυμάτων και η ίδρυση 150 τεχνοβλαστών σε όλη την Ελλάδα είναι αναγκαία. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους επιστήμονες της χώρας μας και θα συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Για τους νέους επιστήμονες που αντιμετωπίζουν συνεχώς προβλήματα ανασφάλειας και επαγγελματικής αβεβαιότητας θα πρέπει η πολιτεία να εξασφαλίσει :

1. Προγράμματα επιδοτούμενα, για να ενισχύσουν οι νέοι επιστήμονες την επιστημονική τους συγκρότηση και την περαιτέρω εξειδίκευση τους.
2. Μελέτες της αγοράς εργασίας, για την διεύρυνση των μελλοντικών προοπτικών της, μέσα από τη συνεργασία κράτους, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
3. Ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων, για την επιδίωξη της συνεχούς μετεκπαίδευσης ώστε να δημιουργηθεί μια νέα προοπτική και για την ίδια τη χώρα , όχι μόνο στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.
Στόχος μας θα πρέπει να είναι η σύνδεση της έρευνας με δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες – αγροτικός, τουριστικός και τεχνολογικός τομέας – η ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την τεχνολογία και στη σύνδεση της με τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Επίσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και καινοτομίας.
Η έρευνα για την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών και καινοτομιών καθώς επίσης και η σύνδεση της με τις ανάγκες της διεθνής επιχειρηματικότητας θα ανοίξουν το δρόμο προς την ισχυροποίηση της οικονομίας της Ελλάδας και στην αναβάθμιση του κύρους της. Επομένως το 0.8% του τακτικού προϋπολογισμού δεν αρκεί στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επομένως απαιτείται η αύξηση των δαπανών για την έρευνα, την τεχνολογία και τις καινοτομίες στο 2% του Α.Ε.Π. με χρηματοδότηση του 40% - 50 % από τον διεθνή επιχειρηματικό τομέα και το υπόλοιπο από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Είναι σίγουρο ότι η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στη χώρα μας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την Ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή επιχειρηματικότητα.

Επιχειρηματικότητα- Νέοι επιχειρηματίες

Η επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας περνάει κρίση. Πολλές νέες επιχειρήσεις κλείνουν με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική καταστροφή των νέων επιχειρηματιών. Απαιτείται άμεσα η εξυγίανση και η απλούστευση του φορολογικού μας συστήματος με σκοπό να δοθούν κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Κίνητρα που θα αφορούν κυρίως την φορολογική ελάφρυνση των νέων επιχειρηματιών και τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του μισθολογικού τους κόστους.
Επίσης τα νέα φορολογικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνουν σημαντική ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ενώ παράλληλα δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συγκράτηση του επιπέδου των τιμών των προϊόντων και την αύξηση της απασχόλησης. Η μείωση του κόστους και του απαιτούμενου χρόνου για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στο 1/3 του σημερινού, συμβάλει στην ενθάρρυνση νέων επιχειρηματιών να ανοίξουν την επιχείρηση τους, γεγονός που έχει επίπτωση και στην αύξηση της απασχόλησης. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία από 245 ευρώ ανά τόνο σε 120 ευρώ θα έχει άμεση συνέπεια στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 40 % στο 35 % για τις εταιρίες και από το 45 % στο 40 % για τις ατομικές επιχειρήσεις, η ελαχιστοποίηση των φόρων μεταβίβασης, η κατάργηση εξωλογιστικού προσδιορισμού των κερδών για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα δώσουν σημαντική ώθηση στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η Ελλάδα εκτός από την ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα, δύναται να στηριχθεί και στην ανάπτυξη του τουρισμού και του αγροτικού τομέα για την ισχυροποίηση της οικονομίας της. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2004, θα στρέψουν τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας στην Ελλάδα. Με την κατάλληλη και τη σωστή προβολή των τοπίων της και γενικότερα την ανάδειξη της χώρας μας, θα οδηγήσουμε τον τουρισμό στην κατακόρυφη ανάπτυξη του τουλάχιστον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, γεγονός που θα σημάνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας καθώς επίσης και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
Η αυριανή κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πρέπει να έχει σαν στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών και ιδιαίτερα των νέων επιχειρηματιών που θα επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τουρισμό σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Η Κρήτη και το Ηράκλειο σαν Ολυμπιακή Πόλη θα γνωρίσουν σπουδαία τουριστική κίνηση και οικονομική άνθιση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και με κατάλληλους χειρισμούς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Νέοι αγρότες – ανάπτυξη της υπαίθρου

Η οικονομία της χώρας μας στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον αγροτικό τομέα, ένα παράγοντα ανασυγκρότησης της υπαίθρου, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής, η οικονομική ενίσχυση και στήριξη των αγροτών, η δημιουργία κινήτρων για την ενασχόληση των νέων με την αγροτική παραγωγή, η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων στη ευρωπαϊκή αγορά και η ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου θα πρέπει να είναι οι κατευθύνσεις πολιτικής στην επόμενη τετραετία.
Με τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής θα πετύχουμε την αύξηση της παραγωγικότητας των αγροτικών προϊόντων. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει καταθέσει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τα αγροτικά μηχανήματα από 18 % σε 8 % και εξασφάλισε κοινοτική χρηματοδότηση για τους αγρότες έως το 2013. Επίσης, οι αγρότες απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο για τη μεταβίβαση αγροτικής γης (αγορά, γονική παροχή, κληρονομιά) εφόσον αυτή εξακολουθεί να καλλιεργείται, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για την ενασχόληση νέων με την αγροτική παραγωγή. Η ανάπτυξη της υπαίθρου, η βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αυτή και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-ιατρεία, κέντρα ψυχαγωγίας κλπ), θα αποτελέσουν κίνητρα για την παραμονή των νέων στην ύπαιθρο και επομένως στην ενασχόληση τους με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η ύπαιθρος πρέπει να αναβιώσει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, για να δώσει το ερέθισμα στους νέους να παραμείνουν σε αυτή.
Η μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως αυτό που εξάγγειλε ο Πρόεδρος του Κινήματος μας, Γιώργος Παπανδρέου, στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο, δωρεάν ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους, θα συμβάλλει και στη μείωση των τιμών τους στην αγορά. Η μείωση του κόστους τόσο των κτηνοτροφικών όσο και των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη σωστή και ομαλή λειτουργία των Συνεταιρισμών (συμφωνία για ένα σήμα κατατεθέν για κάθε προϊόν, σωστή κατανομή των επιδοτήσεων) που μπορεί να επιτευχθεί, θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στην ευρωπαϊκή αγορά και θα ενισχύσουμε την εθνική μας οικονομία ενώ παράλληλα θα ανεβάσουμε το κύρος της Ελλάδας μέσα στην ισχυρή Ευρώπη.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η κατώτερη αγροτική φθάνει στα 200 ευρώ το μήνα, με την προοπτική να φτάσει τα 300 ευρώ μέχρι το 2008. Επίσης, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) να απευθύνεται και στους αγρότες, αφού ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλοσυνταξιούχων και χρειάζονται επιπλέον οικονομική στήριξη. Η αυριανή κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πρέπει να στηρίξει οικονομικά τους αγρότες και την περιφέρεια, για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την αποκέντρωση και να δώσει τα κίνητρα και την απαραίτητη γνώση (αγροτική κατάρτιση) που απαιτείται στους νέους για να μείνουν στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα που έχει να προσφέρει πολλά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
Γιάννης Ραψομανίκης
Β΄ Γραμματέας Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: