Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

πηγή φωτογραφίας: http://mentzinhs.blogspot.com/
Με αφορμή τη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας, θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση:
"Οι εκπαιδευτικές ανισότητες διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο μέσα στην οικογένεια στο διάστημα της προσχολικής ηλικίας με βάση την κοινωνική προέλευση των παιδιών και διαιωνίζονται μέσα από την επιλεκτική λειτουργία των σχολικών μηχανισμών, κατά την ανέλιξη των μαθητών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επομένως, για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι και μέτρα στη φάση αυτή. Η καθιέρωση της προσχολικής αγωγής σε δημόσιο αγαθό με τη λειτουργία προσχολικών κέντρων – βρεφονηπιακών σταθμών με άρτια εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό, σε κάθε γωνιά της χώρας μας ακόμα και στις πιο απόμακρες αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας. Παράλληλα με την ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών σε όλες τις γωνιές της χώρας μας και στην ύπαιθρο, στηρίζεται και η νέα οικογένεια που ζει είτε σε αστικά ή ημιαστικά κέντρα, είτε σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές με χαμηλά εισοδήματα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: