Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Νέοι Θεσμοί - Νέα πρόσωπα!

Μέσα στο δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε και με την οικονομική κρίση να πλήττει ολοένα και περισσότερο τους έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, καλούμαστε να συμμετέχουμε σε μία πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική εκλογική διαδικασία!

Η φιλοδοξία της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης του “Καλλικράτη” είναι η ριζική αναδιαμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ουσιαστική αποκέντρωση, η μετατροπή των Οργανισμών που την υπηρετούν, από σκληρούς, γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, σε ουσιαστικούς, λειτουργικούς οργανισμούς εξυπηρέτησης και βελτίωσης της ζωής και της καθημερινότας των πολιτών.

Γι'αυτό το λόγο, ο “Καλλικράτης” στηρίζεται πάνω στους άξονες της μείωσης του αριθμού των Δήμων, την καθιέρωση της αιρετής περιφέρειας, την μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, την υποχρεωτική δημοσίευση των αποφάσεων στο διαδίκτυο, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, την καθιέρωση των δημοτικών συνελεύσεων. Αυτές οι νέες ιδέες, μπορούν να θεμελιώσουν το νέο Αυτοδιοικητικό οικοδόμημα, σταθεροποιώντας το και θέτοντάς το στην υπηρεσία του πολίτη καθώς επίσης και να ενισχύσουν τη δημοκρατία μας.

Σε αυτό το μεγάλο αυτοδιοικητικό στοίχημα της χώρας μας, είναι απαραίτητη και καθοριστική η ουσιαστική συμμετοχή της νέας γενιάς. Οι νέοι με την ενέργεια, την αγωνιστικότητα και τη φαντασιά που διαθέτουν θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία του νέου θεσμού. Παράλληλα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το δυσκολότερο κύμα που φέρνει η σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση με την ανεργία και τη φτώχεια να μαστίζουν τη νέα γενιά της χώρας μας.

Σε αυτή την προσπάθεια για τον δήμο μας, αποφάσισα να συμμετέχω ενεργά και να αγωνιστώ με πάθος μαζί με όλους τους δημότες:

•για ένα Ηράκλειο ανθρώπινο, καθαρό και σύγχρονο που όλες οι γειτονιές του και οι νέοι δήμοι που συνενώνονται αναπτύσσονται ισόρροπα!

•για ένα δήμο που λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και έχει στο επίκεντρο τον δημότη!•για μια «πράσινη»πόλη που προάγει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό για όλους τους δημότες και σέβεται το περιβάλλον

•για ένα δήμο που μέσα στην οικονομική κρίση δημιουργεί και αναπτύσσει κοινωνικές δομές για την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων

•για μια πόλη που αναπτύσσεται και δημιουργεί ευκαιρίες εργασίας για τους δημότες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά που μαστίζεται από την ανεργία, την ανασφάλεια και το συρρικνωμένο εισόδημα